Tomáš Dub

ekonom, diplomat, politik

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub, spolu s vrchním ředitelem sekce ekonomické MZV Ivanem Juklem, diskutoval v úterý 26. března 2013 s významnými českými firmami z oboru zdravotnictví a farmacie. Tématem setkání byla podpora jejich exportu, zejména v méně rozvinutých a mimoevropských zemích.

Česky

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dne 5. března 2013 setkal v Černínském paláci se členy Czech Water Alliance. Společně s vrchním ředitelem Sekce ekonomické Ivanem Juklem představili plán asistence MZV českým exportérům ve vybraných oborech. Pilotním projektem je vodohospodářství.

Česky

Zahájení dalšího ročníku Kurzu ekonomického vzdělávání na Ministerstvu zahraničních věcí ČR se zúčasnil i náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Tomáš Dub. Cílem je rozšíření ekonomických znalostí a povědomí účastníků, kteří jako diplomaté budou podporovat exportní aktivity a činnost našich podnikatelů mimo území ČR. Během dvou týdnů, po které se kurz bude konat, vystoupí např.

Česky

Nový výkonný ředitel Světové banky Gin Alzett zastupuje v Radě výkonných ředitelů Světové banky konstituenci, kde jsou členy Česká republika, Belgie, Lucembursko, Rakousko, Maďarsko, Slovenská republika, Slovinsko, Turecko, Bělorusko a Kosovo. V souvislosti s jeho nástupem do funkce navštívil dne 17.prosince 2012 Prahu, kde byl přijat náměstkem ministra zahraničních věcí Tomášem Dubem.

Česky

V pátek 7.12.2012 byl v rámci návštěvy ČR přijat v Černínském paláci ministr dopravy Afghánistánu Daoud Ali Najafi . Afghánská delegace přijela do ČR jednat o účasti českých podnikatelských subjektů v projektu výstavby městské veřejné dopravy v Kábulu a v projektu vybudování železniční trati k propojení Kábulu se sousedními zeměmi. Afghánskou delegaci přijal nejprve 1.

Česky

Stránky

03.10.2017

Zahájení Czech Defence Technology Day v rámci mise českého zbrojního a obranného průmyslu v Japonsku 2017...

02.10.2017

Setkání se zástupci Česko-japonské asociace v Oitě (Kjúšú) na téma připravované konference o lázeňství....

29.09.2017

Setkání s českým paralympijským týmem v badmintonu na velvyslanectví v Toki

24.09.2017

Návštěva české prezentace na veletrhu cestovních kanceláří Tourism Expo Japan v Tokiu.

24.09.2017

Předání českého poháru a diplomu vítězi tokijského kola Velkého turnaje v sumó 2017.