ekonom, diplomat, politik

Narozen: 12.prosince 1967 v Praze

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, specializace zahraniční obchod, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 1992

Zaměstnání:
2014 - Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Japonsku
2010 - 2014 Ministerstvo zahraničních věcí ČR - náměstek ministra
2002 - 2010 poslanec Parlamentu ČR za volební obvod Praha
2002 - 2006 člen Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP)
1994 - 2002 starosta Městské části Praha 7
1993 Ministerstvo hospodářství ČR - Centrum pro zahraniční pomoc (program PHARE), poradce 1. náměstka ministra

2004 - 2006 předseda Zahraničního výboru ZHMP
2002 - 2006 člen Legislativně právního výboru ZHMP
2002 - 2006 člen Bezpečnostního výboru ZHMP

2002 - 2006 člen Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2002 - 2006 předseda Podvýboru pro prezentaci České republiky v zahraničí
2002 - 2006 člen Podvýboru pro letectví a kosmonautiku
2002 - 2006 člen Stálé komise pro bankovnictví
2006 - 2010 místopředseda Zahraničního výboru
2006 - 2010 člen Výboru pro obranu
2006 - 2010 vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO
člen Stálého výboru Parlamentního shromáždění NATO
člen Politického výboru Parlamentního shromáždění NATO
člen Podvýboru pro transatlantickou hospodářskou spolupráci Parlamentního shromáždění NATO

Rodina:
Manželka Martina, advokátka, dcery Berenika a Rebeka, syn Tadeáš

Česky
23.11.2017

23.-24.11.2017 Setkání s guvernérem prefektury Óita panem Katsudou Hirose, koncert "Czech Philharmonic...

22.11.2017

Společně s českými diplomaty z velvyslanectví ČR v Tokiu exkurze do jaderné elektrárny Fukushima -...

03.10.2017

Zahájení Czech Defence Technology Day v rámci mise českého zbrojního a obranného průmyslu v Japonsku 2017...

02.10.2017

Setkání se zástupci Česko-japonské asociace v Oitě (Kjúšú) na téma připravované konference o lázeňství....

29.09.2017

Setkání s českým paralympijským týmem v badmintonu na velvyslanectví v Toki